BICOMPONENT CHART

 
CORE & SHEATH - 50/50

CORE & SHEATH - 50/50

CORE & SHEATH - 20/80

CORE & SHEATH - 20/80

CORE & SHEATH - ECCENTRIC

CORE & SHEATH - CONDUCTIVE 

CORE & SHEATH - CONDUCTIVE 

CORE & SHEATH - TRIOBAL 

CORE & SHEATH - TRIOBAL 

SIDE BY SIDE 20-80

SIDE BY SIDE 20-80

SIDE BY SIDE - CONDUCTIVE

SIDE BY SIDE - CONDUCTIVE

SIDE BY SIDE - ABA MIXED VISCOSITIES

SIDE BY SIDE - ABA MIXED VISCOSITIES

SIDE BY SIDE - TRIOBAL 

SIDE BY SIDE - TRIOBAL 

TIPPED - CROSS 

TIPPED - CROSS 

SIDE BY SIDE - MIXED VISCOSITIES

SIDE BY SIDE - MIXED VISCOSITIES

SIDE BY SIDE - 50/50 

SIDE BY SIDE - 50/50 

MICRODENIER - SEGMENTED PIE 

MICRODENIER - SEGMENTED PIE 

SIDE BY SIDE - TRIOBAL 

SIDE BY SIDE - TRIOBAL 

MICRODENIER - ISLAND - IN - A - SEA

MICRODENIER - ISLAND - IN - A - SEA

TIPPED - TRIOBAL 

TIPPED - TRIOBAL 

SIDE BY SIDE - ABA  

SIDE BY SIDE - ABA